BCW Stockholm är en bred kommunikationsbyrå med expertkunskap inom en rad olika branscher och discipliner. Vi arbetar med lokala uppdrag för våra kunder, men agerar även koordinerande byrå nordiskt och globalt tillsammans med andra samarbetsbyråer. Vi hjälper dagligen våra uppdragsgivare att analysera sin omvärld, hitta insikter om olika målgruppers drivkrafter, ta fram kommunikationsstrategier, nå ut med budskap, driva försäljning eller påverka politiska beslutsprocesser.

Vi skräddarsyr team och lösningar baserade på våra kunders utmaningar, problem och målsättning. Vår process startar i ett gediget insiktsarbete för att förstå kommunikationsutmaningarna och det riktiga problemet. Det gör vi exempelvis genom omvärldsspaningar, kartläggningar, undersökningar, fokusgrupper, intressentanalyser eller medieanalyser. Därefter tar vi fram koncept, kreativa idéer och aktiviteter. Vårt uttag av dessa koncept, idéer och aktiviteter är kanaloberoende. Ibland består uttagen och aktivieringen av presskit, talespersonspositionering, pressmeddelanden och mediebearbetning. I andra fall är det tunnelbanereklam, en podcast, content till egna kanaler eller en kampanj i sociala medier. Vi säkerställer alltid att vår aktivering får maximal effekt i relevanta målgrupper.