NYHET - DIGITAL HÅLLBARHET - VEMS ANSVAR?

Vi lämnar dagligen digitala spår efter oss. Spår som företag och organisationer har stor användning av för att analysera vårt beteende. En möjlighet att skapa bättre service för konsumenterna menar vissa, på gränsen till integritetskränkning hävdar andra. Temat är högst aktuellt och tidigare i veckan sände Rapport ett inslag om de möjligheter till analys av konsumenternas beteende som ny teknik medför för handlare och leverantörer.

Frågan är bara var the creepy line – gränsen mellan service och integritetskränkning – går. Och hur ska företag kommunicera för att bibehålla kundernas förtroende? Det var temat på vårt frukostseminarium Digital Hållbarhet – vems ansvar?  I paneldiskussionen deltog Johan Sundberg, partner på advokatbyrån DLA Nordic, Caroline Olstedt Carlström, global dataskyddschef på Klarna och Daniel Kjellén, vd på Tink. Fyra områden dominerade diskussionen.

Gränsen är inte konstant
Paneldeltagarna var överens om att gränsen, the creepy line, hela tiden förflyttas, men att det också kan se olika ut från bransch till bransch.

Ansvarsfull hantering av kunddata skapar förtroende
Företagen har huvudansvaret för att hantera sin kunddata på ett korrekt sätt. I det ingår även att man för en öppen och ärlig kommunikation med sina kunder kring vilken typ av data man samlar in och vad den ska användas till. En ansvarsfull hantering av kunddata skapar förtroende hos konsumenterna. Tvärtom riskerar en oansvarsfull hantering att skada ett företags varumärke och anseende.

Kommunikationen är nyckeln i digital hållbarhet
”Så länge man är öppen och tydlig med hur data används och skyddas så tenderar konsumenterna att vara helt ok med datalagring” sa Caroline Olstedt Carlström.

Daniel Kjellén nämnde till exempel hur Tink har valt att föra en öppen kommunikation med sina kunder från start, både vad gäller vilken data de samlar in och hur affärsmodellen ser ut.

”Skillnaden mellan vår tjänst och världens största phishing-attack är förtroende och kommunikation” skojade Daniel Kjellén.

Behovet av en sorts Communication by design luftades även, det vill säga att kommunikationsaspekten bör finnas med redan vid produktutvecklingen, kanske till och med i konceptfasen. På Tink arbetar man redan så, enligt Daniel Kjellén.

Behov av tydligare lagstiftning
Med en tydligare lagstiftning är det enklare för företagen att navigera och veta vad som är tillåtet.

”Kanske vågar företag med ett tydligare ramverk till och med göra mer än vad man redan gör. Fastän man självklart inte kan lagstifta allt” resonerade Caroline Olstedt Carlström.

Daniel Kjellén lyfte även att ett tydligare ramverk skulle kunna fungera som en sorts ”garant” för konsumenten, en check på att företagen är skyldig att följa gällande lagstiftning.

”Ett av syftena med den nya dataskyddsförordningen som man arbetar med i EU just nu är att skapa en tydlighet och göra det enklare för konsumenterna” sa Johan Sundberg.

Låg kunskapsnivå
Caroline Olstedt Carlström betonade även den låga kunskapsnivån – och till viss del naiviteten hos konsumenterna när det kommer till integritetsfrågan.  Många svenskar har ingen aning om vilken data de lämnar efter sig och de förstår inte heller hur denna data används, vilket också gör det svårt för dem att ta till sig sina rättigheter. Problemet menar hon även genomsyrar många bolag och myndigheter som inte är medvetna om de regler som gäller. Jämför man med andra länder kan Sverige ibland tyckas befinna sig i något sorts vakuum där ingen lägger någon större vikt vid integritetsfrågan. Medan man i länder som i Finland och Tyskland är väldigt restriktiva.

/Cecilia Lindqvist

Case - The Swedish Number

Case - The Swedish Number

NYHET - ÖLPODDEN NOMINERAD I GULDBLADET!

NYHET - ÖLPODDEN NOMINERAD I GULDBLADET!