NYHET - DELANDETS EKONOMI: ETT NY(GAMMALT) FENOMEN MED VÄXANDE FANSKARA

NYHET - DELANDETS EKONOMI: ETT NY(GAMMALT) FENOMEN MED VÄXANDE FANSKARA

Ett begrepp som diskuteras flitigt på olika plattformar är Delandets ekonomi, vilket enkelt uttryckt betyder ”delat ägande” eller ”tillgång före ägande”. Erik Wengström, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan i Lund beskriver i en artikel i Sydsvenskan, Delandets ekonomi som ett nygammalt fenomen som existerat under en längre tid. Som exempel pekar han på att nästan varje svenskt lägenhetshus har en tvättstuga eller ett soprum som delas av de boende i huset.

Kraften i Delandets ekonomi har däremot fått spinn i och med den digitaliseringsvåg som sprider sig världen över. Spotify, Airbnb och Uber är alla tre företag som framgångsrikt utvecklat hela sin affärsidé på digitala plattformar med delat ägande som koncept.

Det är dessutom troligt att den sviktande världsekonomin och en ökad medvetenhet för hållbarhetsfrågor bland konsumenterna även det kommer att öka intresset för delat ägande.

Hur Delandets ekonomi eller den Kollaborativa ekonomin som den också kallas kommer att påverka etablerade företag och deras affärsmodeller återstår att se. Klart är i alla fall att vi har en spännande utveckling framför oss.

/Cecilia Lindqvist

NYHET - PUDELN ÄR DÖD – LEVE PITBULLEN

NYHET - PUDELN ÄR DÖD – LEVE PITBULLEN

NYHET - PRAKTIKANT-SPANINGAR